Mathew 18:20 For where two or three gather in my name, there am I with them.

Mateo 18:20 Porque donde estan dos o tres congregado en mi nombre , alli estoy yo en medio de ellos.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
nav image
nav image
nav image